Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 11 maj 2023
Wójt Gminy Tuchomie podpisał umowę użyczenia jeziora Naleton ze Stowarzyszeniem Skansen Kamienie Przeszłości w Trzebiatkowej.
Przedmiotem umowy jest działka ewidencyjna nr 107 położona w obrębie ewidencyjnym Trzebiatkowa o powierzchni 11,91 ha (jezioro Naleton) stanowiącej grunt pod wodami Jeziora Naleton oraz wokół tego jeziora.

Jezioro zostało użyczone bezpłatnie w zamian za należyte wykorzystywanie i utrzymanie jeziora. Stowarzyszenie zgodnie z umową zobowiązało się do:
 1. systematycznego corocznego zarybiania oraz przedkładania Użyczającemu raz w roku rachunków potwierdzających ten fakt;
 2. utrzymania czystości i porządku oraz budowy infrastruktury przy jeziorze, obejmującej w szczególności:
 1. wyznaczenie poprzez ogrodzenie i utrzymanie małych parkingów,
 2. utrzymanie pomostów i stanowisk wędkarskich w należytym stanie, zapewniającym bezpieczeństwo korzystającym,
 3. ustawienie pojemników na śmieci i zapewnienie ich systematycznego opróżniania,
 4. ustawienie ławek i wyznaczenie miejsca na ognisko,
 5. dbanie o obiekty małej architektury, polegające na ich konserwacji/wymianie, a w przypadku wyrządzenia szkody przez osoby trzecie ich naprawy,
 6. odpowiednie zabezpieczenie terenów rekreacyjnych przy jeziorze w sanitariaty,
 1. utrzymania we właściwym stanie zadrzewień wokół jeziora zgodnie z ustaleniami corocznymi z Użyczającym;
 2. utrzymania zieleni – wykaszania traw co najmniej trzy razy w roku;
 3. pomocy przy realizacji imprez organizowanych przy jeziorze przez Użyczającego, w zakresie uzgadnianym przez strony umowy;
 4. prowadzenia gospodarki rybackiej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich.
 5. działania na rzecz utrzymania korzystnych warunków środowiskowych, jakości wody i ochrony środowiska.
 6. nadzór ichtiologa.
 7. organizacja imprez dla mieszkańców gminy.
 8. deklaracja współpracy i pomocy przy organizowaniu imprez , spotkań, obozów, atrakcji turystycznej przez sołectwo Trzebiatkowa, Gminny Ośrodek Kultury, szkoły w uzgodnionym zakresie.
 9. udostępnianie możliwości wędkowania, biwakowania, pływania (za opłatą).
Jezioro zostało użyczone do 30.04.2030 r.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij