Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Położenie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Gmina Tuchomie jest położona w zachodniej części województwa pomorskiego. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 111 km2, W skład gminy wchodzi 13 obrębów:
 • Modrzejewo
 • Tągowie
 • Tuchomko
 • Nowe Huty
 • Tuchomie
 • Masłowice Tuchomskie
 • Kramarzyny
 • Masłowice Trzebiatowskie
 • Trzebiatkowa
 • Ciemno
 • Piaszno
 • Zagony
Przeważającą część powierzchni gminy(67,1%) zajmują użytki rolne. Lasy stanowiące (21,8%) powierzchni zlokalizowane są głównie w północno - zachodniej części Modrzejewa, na północy Masłowiczek, we wschodniej części obrębów Masłowice i Nowe Huty, na południu Ciemna i w północnej części Kramarzyn.

Na obszarze gminy kulminację stanowi wzniesienie położone w południowo – wschodniej części obrębu Kramarzyny, osiągające wysokość 223 m n.p.m. Typowo rolniczy teren, urozmaicona rzeźba, jeziora o dużej czystości wód, rozległe obszary leśne oraz bogaty świat dzikich zwierząt. Wszystkie te czynniki sprawiają, że gmina jest atrakcyjna pod względem turystycznym.

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij