Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Inwestycje


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Status: zakończona
Lokalizacja: Gmina Tuchomie
Data rozpoczęcia: 1 lipiec 2014
Data zakończenia: 30 październik 2014
Montaż finansowy: Łączny koszt zadania wyniósł 284 621,84 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 3.690,00 zł,
- roboty budowlane – 278.231,84 zł,
- nadzór inwestorski – 2.700 zł ,
z czego
- 227.000,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW (www.wfosigw.gda.pl/)
- 57.621,84 zł – środki własne Gminy.
Program: WFOŚiGW w Gdańsku
Dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (w ramach umowy nr WFOŚ/P/56/2014 z dnia 28 października 2014r. o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuchomie) rozbudowana została sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach: Tuchomie, Tuchomko, Ciemno oraz Modrzejewo.

W ramach realizacji zadania wykonano:
- 584,30m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- 760,90m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- 6 przepompowni przydomowych,
- do nowo wybudowanej sieci podłączonych zostało 14 budynków,
- wyłączono z eksploatacji 14 zbiorników bezodpływowych,
- dla 17 budynków stworzono warunki do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.


Dzięki inwestycji wskaźnik skanalizowania gminy zwiększył się z 68,3% do 69,61%, a docelowo po wykorzystaniu stworzonych warunków do podłączenia na terenach przewidzianych pod zabudowę wyniesie 72%, natomiast łącznie z przydomowymi oczyszczalniami ścieków – 91%.

E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*
Podaj wynik działania:*
(np.: 5 plus 9, należy wpisać 14)

Komentarze (0)

Brak komentarzy
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij