Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 9 maj 2023
Przedstawiam Państwu projekt Raportu o stanie gminy Tuchomie za rok 2022.
Jest to dokument przedstawiający podsumowanie działalności Wójta Gminy Tuchomie w roku 2022, w szczególności zawiera informacje o stanie realizacji zadań publicznych w naszej gminie.
Obowiązek sporządzenia raportu wynika z art. 28aa ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rada Gminy Tuchomie rozpatrzy niniejszy raport podczas czerwcowej sesji. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata.
Zachęcam Państwa do lektury oraz zgłaszania uwag lub propozycji do treści załączonego projektu raportu, w terminie do dnia 17 maja 2023 r. (pisemnie w pok. nr 5 Urzędu Gminy w Tuchomiu lub elektronicznie e-mail: biuro@tuchomie.pl).
 
Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie


Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij